FASÁDY

Provětrávané fasády ze sklovláknobetonu DAKO-GRC (dříve DAKOBET) zaujmou svým vzhledem každého, kdo si oblíbil jednoduchý minimalistický vzhled budov a ocení vysokou kvalitu a trvanlivost zhotoveného díla. Do souhrnu vlastností důležitých pro zhotovení takového díla neodmyslitelně patří odolnost proti mechanickému poškození (prokopnutí, rozbití) a vysoká životnost. Dle výsledků testování životnosti, si fasádní panely DAKO-GRC své fyzikálně-mechanické vlastnosti uchovávají za normálních podmínek venkovního prostředí po dobu nejméně 50 let. První známá fasáda 30 Cannon Street v Londýně z GRC materiálu má za sebou již 40 let bez nutnosti rekonstrukce.

Oproti klasickým fasádám s kontaktním zateplením zůstává u provětrávané fasády mezi vnějším obkladem a obvodovou zdí, případně vloženou tepelnou izolací, vzduchová mezera. Díky ní je u těchto fasád umožněno neustálé odvětrávání povrchu stěn.

Předností výrobků ze sklovláknobetonu DAKO-GRC je výrazně nižší hmotnost ve srovnání s konkurenčními produkty. Další velkou výhodou je variabilita prvků – kromě klasických obkladových desek jsme schopni zhotovit panely s plnými rohy, prostorové dílce nebo tvarově složitější architektonické 3D prvky, velkoformátové panely a designové solitéry.

Díky použití matric lze docílit širokého spektra různých povrchů a struktur.

Povrchová úprava

Sklovláknobetonové dílce vyrábíme ve dvou základních variantách povrchových úprav – standardem jsou hladké panely, variantou jsou výrobky s vymývaným povrchem nebo efektem “pepř a sůl”. Díky možnosti probarvovat materiál ve hmotě jsme schopni na požadavek zákazníka vytvořit zcela individuální barevné provedení výsledných prvků. Dílce před expedicí na stavbu opatřujeme hydrofobními nátěry, které zvyšují jejich odolnost vůči přírodním vlivům.

Více informací o povrchové úpravě

Rozměry

Desky jsou zhotovovány na míru dle požadavků zákazníka. Maximální rozměry panelů nejsou výrobou limitovány. Naší doménou jsou zejména velkoformátové dílce s plochou mezi 4 a 20 m2.

Kotvení

DAKO SMART

Systém kotvení sklovláknobetonových fasád DAKO SMART je založen na principu integrace nosných  prvků přímo do panelů při jejich výrobě. Způsob uchycení nosného rámu ke sklovláknobetonovému dílci umožňuje pohyb panelu během jeho přetváření vlivem vnějších podmínek. Použití systému kotvení DAKO SMART přináší mnoho  tvarových možností při návrhu i výhod při následné realizaci. Výsledný tvar fasády je tedy dán pouze fasádními panely, což je přínosné zejména při navrhování  tvarově komplikované architektury.

Integrovaný nosný rám zajišťuje tuhost GRC panelů v celé jejich ploše. Je proto možné vyrábět dílce větší než 3,5 m2, s nimiž pak lze bez rizika poškození snadno strojně manipulovat a osadit jimi fasádu.

K manipulaci s fasádními panely s rámem stačí pouze malý teleskopický jeřáb a mohou být osazovány výrazně menším  počtem pracovníků než při ruční montáži jinak kotvených panelů. Rektifikační systém celé sestavy umožní přesně osadit velkoformátové panely i v případě určitých nepřesností, které se na stavbě vyskytují. Oproti ostatním způsobům kotvení panelů představuje kombinace velkých formátů a rychlé montáže pro řadu projektů také ekonomicky výhodné řešení.

Variantou kotvení Smart je systém STUD-FRAME, kdy integrovaný nosný umožňuje kotvení velkoformátových a zároveň tvarově složitějších prvků bez nutnosti montáže dalších  podkonstrukcí. Rám je prostorově přizpůsoben tvaru fasádních panelů a jeho zadní část je rovnoběžná s nosnou  konstrukcí stavby.

 

DAKO STANDARD

Mechanické

Jde o základní způsob kotvení, vhodný zejména pro realizaci fasád z menších obkladových panelů jednoduchých tvarů do velikosti 3,5 m2 a hmotnosti max 80 kg. Tyto limity vznikají z důvodu ruční manipulace a montáže prvků na stavbě.

Mechanické kotvení je založeno na technologii využívající systému skrytých závěsů a závrtných kotev osazených do rubové strany fasádního panelu. Dílec se následně připevní na vodorovnou část nosného roštu, prostřednictvím rektifikačních šroubů se upraví jeho poloha na fasádě. V poslední fázi se obklad zajistí proti posunutí.

Konstrukční detaily ke stažení ZDE.

Lepení

Jde o nejlevnější způsob kotvení, vhodný zejména pro realizaci fasád z menších obkladových panelů jednoduchých tvarů do velikosti 3,5 m2 a hmotnosti max 80 kg. Tyto limity vznikají z důvodu ruční manipulace a montáže prvků na stavbě.

Firma SIKA CZ vyvinula systém lepení fasádních desek SikaTack Panel, který je vhodný pro vytváření provětrávaných fasádních konstrukcí v exteriéru i interiéru. Postup při montáži musí být v souladu s předpisy dodavatele lepidla, proto doporučujeme vlastní montáž nejprve konzultovat s výrobcem nebo s naším technickým oddělením. SikaTack Panel je pružné, jednokomponentní, vzdušnou vlhkostí vytvrzující speciální lepidlo na bázi polyuretanu s vysokou stabilitou nanášené pasty a povětrnostní odolností, pro lepení fasádních panelů a obkladových desek provětrávaných fasád.

Konstrukční detaily ke stažení ZDE.

neviditelne-mechanicke  neviditelne-lepeni  viditelne - nyty

Dodavatelské informace

Cena - Stanovuje se individuálně podle opakovatelnosti, tvarové náročnosti a barevnosti poptávaných prvků

Dodací lhůta - Dle aktuálních výrobních kapacit. Ne však dříve než 28 dní od výroby. Důvodem je dodržení minimální doby zrání betonu.

Skladování - Dílce jsou skladovány v krytých prostorách výrobní haly

Formátování - Po vyzrání jsou dílce na požadované rozměry naformátovány pomocí formátovacího CNC stroje

Balení - Rovinné fasádní panely na paletách, tvarově rozličné dílce se přepravují volně ložené. Při větším množství jsou panely přepravovány v na míru zhotovených přepravních boxech