Sklovláknobeton

Každý konstrukční materiál má svoje jedinečné vlastnosti, pro které je vyhledáván. Jejich znalost a správné využití může výrazně ovlivnit výsledný efekt celého díla – ať už jeho působení z technického, estetického, zdravotního nebo ekologického hlediska.

Výrobky ze sklovláknobetonu se pro své výborné fyzikálně-mechanické vlastnosti těší stále větší oblibě a nacházejí rozsáhlé uplatnění v architektuře a stavitelství. Tento fakt vedl k tomu, že se naše společnost jejich vývojem, výrobou a montáží začala zabývat. Z dosažených zkušeností vzešla materiálová řada DAKOBET, která se zařadila mezi tradiční konstrukční materiály ve stavebnictví.

Pro výrobky DAKOBET je charakteristická vysoká pevnost a odolnost při zachování relativně nízké hmotnosti, což výrazně snižuje náklady na dopravu a usnadňuje manipulaci i montáž. Těchto předností je dosaženo díky rozptýlení skelných vláken v základní směsi z portlandského cementu, písku, vody a dalších přísad. Jemnozrnné částice ve struktuře kompozitu zajišťují nízkou nasákavost a odolnost proti mrazu.

Základní možnosti uplatnění materiálu DAKOBET

  • Odvětrávané fasády
  • Architektonické doplňky fasád
  • Obklady mostních konstrukcí
  • Interiérové doplňky
  • Velkoobjemové květináče
  • Prvky městského mobiliáře (lavičky, kruhové lavičky)
  • Komínové hlavy
  • Balkónové výplně
  • 3D prvky
  • Opláštění atiky budov

Další individuální produkty, které využívají pevnost, nízkou hmotnost a díky tomu snadnou manipulovatelnost s naším materiálem.

Charakteristické vlastnosti

Objemová hmotnost v suchém stavu min. 1950 kg.m-3
Pevnost v tahu za ohybu >16 MPa a >18 MPa
Pevnost v rázu IZOD 8 kJ.m-2
Součinitel mrazuvzdornosti T150 >0,95
ČSN EN 13501-1+A1 (bez povrchové úpravy)        skupina A - nehořlavé

 

Nikoliv normovou avšak značně důležitou vlastností je velmi nízká hmotnost v porovnání s ostatní materiálovou základnou, která je dána skořepinovou konstrukcí prvků.