Ostatní produkce

Vedle hlavní produkce, která zahrnuje výrobu sklovláknobetonových fasádních panelů a velkoobjemových květníků se společnost DAKO Brno, spol. s r.o. zaměřuje na realizaci atypických prvků venkovní architektury. Jako příklad uvádíme realizaci sklovláknobetonové lavice na zastávce MHD v Brně – Lesné inspirované návrhem Jana Kaplického, dále lavice v materiálu DAKOBET, jež jsou součástí Gahurova prospektu ve Zlíně a v neposlední řadě montované římsy mostních konstrukcí v Třebíči a Hořovicích.

ZASTÁVKA MHD BRNO – LESNÁ

V roce 2011 měla naše společnost tu čest podílet se na realizaci autobusové zastávky v Brně – Lesné inspirované návrhem Národní knihovny v Praze od zesnulého architekta Jana Kaplického. Na tento projekt jsme vyrobili a dodali lavici organického tvaru ze sklovláknobetonu DAKOBET.

Jednotlivé panely byly vyrobeny ze sklovláknobetonového kompozitu s použitím bílého cementu v tloušťce 20 mm s vyztužením v místech spojů a zvýšeného zatížení. Dílce obsahují prostupy pro instalaci osvětlení a pro uložení ocelové konstrukce nesoucí zastřešení ze sklolaminátové skořepiny.

18 MHD Brno  19 MHD Brno

GAHURŮV PROSPEKT, ZLÍN

Projekt Revitalizace spodní části Gahurova prospektu ve Zlíně je založen na vytvoření travnatých ploch modelovaných do mírně zvlněné podoby se zapuštěnými betonovými chodníky a sklovláknobetonovými obrubníky. Obkladové dílce umožňují použití integrovaných svítidel, ventilů pro údržbu závlahového systému a instalaci atypických pítek. Na šesti místech jsou svislé části obrubníků opatřeny uměleckým dílem Jiřího Valocha – v panelech je vypískováno sdělení "úplně jiná slova", které můžeme chápat jako memento, připomínku poukazující na relativitu a pomíjivost veřejných pomníků, politických systémů – i relativitu samotných slov.

15 Gahuruv prospek   16 Gahuruv prospekt 

MONTOVANÉ ŘÍMSY MOSTNÍCH KONSTRUKCÍ

Montované římsy z materiálu DAKOBET jsou určeny k ochraně prvků ocelových a železobetonových mostů před působením degradačních faktorů, zejména působení povětrnostních vlivů, soli nebo chemicky aktivních vodných roztoků. Tyto římsy rovněž slouží k ochraně instalací vedených při mostní konstrukci (osvětlení, telekomunikace,...).

Aplikovaný systém kotvení umožňuje zpřístupnit kteroukoliv část instalací pro revizi nebo opravu bez přítomnosti těžké techniky. Díky subtilnosti použitých prvků dochází k optickému odlehčení celé konstrukce, což s sebou přináší pozitivní vliv na architektonické vyznění stavby.

17 Obklad mostni konstrukce   17 most