Interiér

Zařízení pro imobilní

 • Toalety jsou navrženy jako bezbariérové a plně respektují potřeby imobilních. Tuto skutečnost potvrzuje fakt, že naše WC buňky splňují požadavky vyhlášky 398/2009 Sb. ministerstva pro místní rozvoj ze dne 5. listopadu 2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
 • Místnost pro imobilní je vybavena tlačítky, která v případě nouze umožňují přivolání pomoci.
 • Toaleta obsahuje umyvadlový pilíř z leštěného nerezu s integrovaným zrcadlem natočeným tak, aby se v něm viděli i lidé sedící na vozíčku.
 • Systém euroklíče, při jehož použití si mohou imobilní otevřít vchodové dveře zařízení automaticky, bez jakékoli fyzické námahy.

Hygienické

 • Jednotlivé zařizovací předměty mají uživatelsky přátelský design, materiálem je chromniklová ocel. Zařizovací předměty jsou instalovány do jednotlivých místností s upevněním ze strany technického prostoru tak, aby z uživatelských prostor nebyly demontovatelné ani poškoditelné.
 • Vybavení kabiny: automatické splachování, automatické odvětrávání, osvětlení při otevření dveří, systém proti uskřípnutí prstů, světelná diodová signalizace volno-obsazeno u vstupních dveří.
 • Elektronické tlačítky ovládané umyvadlo s dávkovačem mýdla a osušovačem rukou.

Odolné proti vandalům

 • Konstrukce a vnitřní vybavení v anti-vandal provedení
 • Vnitřní instalace a jejich ovládání umístěny v odděleném, pro uživatele nepřístupné technické místnosti
 • Prostory přístupné veřejnosti neobsahují žádné předměty, které by mohly být poškoditelné či demontovatelné
 • Nerezové dveře s magnetickým zámkem, které zabrání vniknutí nepovolaných osob
 • Po uplynutí 15 minutového intervalu se dveře automaticky odemknou, což zabraňuje zneužití kabiny pro dlouhodobý pobyt

Celoročně využitelné zařízení

 • WC modul je vybaven tepelnou izolací se všemi dalšími kompletačními prvky dle platných ustanovení pro slabě vytápěné objekty
 • Vytápění zabezpečující udržení nastavené teploty v otevíracích hodinách, mimo provozní dobu je objekt pouze temperován.
 • Časový zámek, který umožňuje, aby se zařízení v nastavený čas uzamklo a ráno opět odemklo.