Modulové řady WC

Rozlišujeme 5 základních modelových řad