Kiosk WC - KWC

Kiosk WC dvoukabinový modul WC, který je doplněn o prostor skýtající možnosti využití jako trafika, zázemí pro hlídače parkoviště, občerstvení či sklad.

KWC A 800B

Tato WC buňka obsahuje pánskou toaletu s pisoárem, dámskou toaletu, která je speciálně upravena tak, aby ji mohly užívat osoby s omezenou schopností orientace a pohybu a to v souladu s Vyhláškou 398/2009 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj a technické prostory, které slouží k údržbě toalet. Navíc WC buňka obsahuje místnost, která je určena pro trafiku nebo jiné využití o rozloze 10,20 m2.

kwc a 800 b foto kwc a 800 b

KWC A 820B

Tato WC buňka obsahuje pánskou toaletu s pisoárem, dámskou toaletu, která je speciálně upravena tak, aby ji mohly užívat osoby s omezenou schopností orientace a pohybu a to v souladu s Vyhláškou 398/2009 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj a technické prostory, které slouží k údržbě toalet. Navíc WC buňka obsahuje místnost, která je určena pro trafiku nebo jiné využití o rozloze 14,93 m2.

kwc a 820 b foto kwc a 820 b