Parking WC - PWC

Parking WC je modulární systém veřejných toalet, které jsou určeny pro místa s požadavkem na velkou kapacitu (dálniční odpočívadla, rekreační oblasti). Zařízení je skládáno z jednotlivých modulů a každý z nich obsahuje několik kójí s toaletami či pisoáry. Modulová řada PWC (parking WC) se vyznačuje vysokou variabilitou. Zařízení je skládáno z několika modulů, jež mohou být libovolně kombinovány, popřípadě doplněny i o sprchy či prostory pro prodejní stánek. Pro příklad uvádíme několik fotografií a půdorysů již stojících staveb.

pwc foto1

 

pwc foto3

 

pwc foto2    pwc