Provoz a obsluha

  • Toalety fungují na základě bezobslužného konceptu, tím odpadají náklady na stálou obsluhu zařízení
  • Díky individuálně nastavitelnému automatickému systému dávkování umístěnému uvnitř technického prostoru dochází k optimalizaci spotřeby mýdla a vody
  • Provoz je řešen jako ekonomicky výhodný a jako takový by neměl zbytečně zatěžovat městský rozpočet

Nabízíme kompletní balíček pro správu, provoz a údržbu celého objektu. Služba zahrnuje údržbu, opravy, odhalování a nápravu nedostatků a čištění zařízení. Personál a zdroje pro poskytování těchto služeb zajišťuje společnost DAKO Brno, spol. s r.o.

K výrobkům veřejných toalet nabízíme tyto podpůrné služby:

provozTechnická údržba

DAKO Brno, spol. s r.o. zajišťuje připravenost, efektivitu a trvanlivost celého zařízení díky pravidelným revizím v ročních intervalech. Tato údržba se provádí podle zvláštního plánu, který zahrnuje kontroly veškerého technického vybavení a provedení všech potřebných bezpečnostních testů pro kontrolu elektroniky.

Obecná údržba a opravy

Veškerou údržbu a opravy provádějí vyškolení odborníci. Díky pohotovostní službě 24 hodin denně a krátkým reakčním časům je možné odstávky zařízení snížit na absolutní minimum.

Čištění

Úklidová služba zahrnuje jak univerzální pravidelný – dle přání zákazníka např. denně nebo třikrát týdně, atd. – úklid a také speciální vnitřní a vnější čištění, které jsou nezbytné pro správné fungování hygienického zařízení.