2019 - Bytový komplex Sakura, Praha_1
 
2019 - Bytový komplex Sakura, Praha_2
 
2019 - Bytový komplex Sakura, Praha_3
 
2019 - Bytový komplex Sakura, Praha_4
 
2019 - Bytový komplex Sakura, Praha_5
 
2019 - Bytový komplex Sakura, Praha_6
 
2019 - Bytový komplex Sakura, Praha_7