Sklovláknobeton

Každý konstrukční materiál má svoje jedinečné vlastnosti, pro které je vyhledáván. Jejich znalost a správné využití může výrazně ovlivnit výsledný efekt celého díla – ať už jeho působení z technického, estetického, zdravotního nebo ekologického hlediska.

Sklovláknobeton (Glassfibre Reinforced Concrete – GRC), neboli jemnozrnný beton vyztužený skelným vláknem je materiál, který architektům nabízí naprostou svobodu v návrhu odvětrávaných fasád.

Výrobky ze sklovláknobetonu se pro své výborné fyzikálně-mechanické vlastnosti těší stále větší oblibě a nacházejí rozsáhlé uplatnění v architektuře a stavitelství.

Pro výrobky DAKO-GRC (dříve DAKOBET) je charakteristická vysoká pevnost a odolnost při zachování relativně nízké hmotnosti, což výrazně snižuje náklady na dopravu a usnadňuje manipulaci i montáž. Těchto předností je dosaženo díky rozptýlení skelných vláken v základní směsi z portlandského cementu, písku, vody a dalších zušlechťujících přísad. Jemnozrnné částice ve struktuře kompozitu zajišťují nízkou nasákavost a odolnost proti mrazu.

ZÁKLADNÍ MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ MATERIÁLU DAKO-GRC

  • Odvětrávané fasády

  • Velkoformátové a 3D fasádní prvky

  • Architektonické doplňky fasád - římsy, atiky

  • Obklady mostních konstrukcí

  • Interiérové doplňky

  • Velkoobjemové květináče

  • Prvky městského mobiliáře (lavičky, kruhové lavičky)

  • Balkónové výplně

Další individuální produkty, které využívají pevnost, nízkou hmotnost a díky tomu snadnou manipulovatelnost s naším materiálem.

Charakteristické vlastnosti

Objemová hmotnost v suchém stavu min. 1950 kg.m-3
Pevnost v tahu za ohybu 18 MPa
Součinitel mrazuvzdornosti T100 >0,99
ČSN EN 13501-1+A1 (bez povrchové úpravy)        skupina A1 - nehořlavé
Modul pružnosti   15 GPa 
Nasákavost   10%
Trvanlivost - klimatické cykly >0,8
Lineární změna rozměru vlivem vlhkosti 0,018 %
Lineární změna rozměru vlivem teploty 10.10-6 C-1

 

Nikoliv normovou avšak značně důležitou vlastností je velmi nízká hmotnost v porovnání s ostatní materiálovou základnou, která je dána skořepinovou konstrukcí prvků.