Ke stažení

Pro zajištění vysoké kvality dodávaného zboží a poskytovaných služeb je ve společnosti DAKO Brno, spol. s r.o. zaveden a certifikován systém managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001.

Materiál DAKO-GRC je ve shodě s normami Evropské unie a je tedy bezpečný a šetrný k životnímu prostředí. Pro sklovláknobetonové dílce je platná následující harmonizovaná norma ČSN EN 12467 ed. 2 - Vláknocementové ploché desky – Specifikace výrobku a zkušební metody.

Katalog referencí:

DAKO-GRC Reference

Dokumenty ke stažení:

Konstrukční detaily ke stažení:

Neviditelné kotvení - mechanické

Neviditelné kotvení - lepení

Viditelné kotvení - nýtování